THÔNG BÁO (V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/04 - 01/05/2019)

Sinh viên - Học viên Ngày tạo: 19/04/2019 9:05:52 SA

THÔNG BÁO

(V/v nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/04 - 01/05/2019)

         Trường Trung cấp Tổng hợp Đông Nam Á thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương 10/03 (AL), ngày Giải phóng Miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 01/05 năm 2019 như sau:

  1. Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương:

         Giỗ tổ Hùng Vương trùng vào Chủ Nhật (14/04/2019) nên cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên được nghỉ bù vào ngày Thứ Hai 15 tháng 4 năm 2019.

Thứ ba ngày 16/4/2019 đi làm và học lại bình thường.

  1. Nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam 30/04 và Quốc tế Lao động 01/05:

         Cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên được nghỉ ngày Thứ 2, Thứ 3 và Thứ 4 ( nhằm ngày 29/04, 30/4 và 01/05 năm 2019 ).

Thứ năm ngày 02/05/2019 đi làm và học lại bình thường.

         Lưu ý: Riêng cán bộ, nhân viên hành chính toàn trường làm việc bù ngày thứ hai 29/04 vào chiều thứ 7 ngày 20/04 và 27/04/2019.

          Ban Giám Hiệu nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, nhân viên, giảng viên và sinh viên.

                                                              TP.HCM, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Nơi nhận:

  • Các phòng, khoa;
  • Lưu ĐT, VT

   HIỆU TRƯỞNG

                  

                           (Đã ký)

                      Phan Dũng Danh